Cenník služieb

Po zaslaní cez náš kontaktný formulár textu na preklad bude vám vyhotovená a odoslaná cenová ponuka.
Udajte, prosím, požadovaný čas na preklad.

Cena sa počíta za 1 NS Normostranu (t.j. 1800 znakov) výsledného textu a závisí prevažne od termínu, smeru prekladu a náročnosti textu/odboru.

Termín dodania:
Termín prekladu je 5 NS / 1 pracovný deň. Deň zadania a deň odovzdania zákazky sa nepočíta.

Náklady, ktoré nie sú zahrnuté v odmene za tlmočenie a sprievodcovské služby hradí objednávateľ (medzi extra náklady patria cestovné náklady do miesta výkonu práce a späť, náhrada za stratu času, prestoje alebo prípadné náklady za ubytovanie).

SLUŽBA CENA
Obyčajný text 15,00 Eur / NS* (0,06 EUR /slovo)
Odborný text 18,00 Eur / NS*
Kontrola a korektúra preložených textov 7,80 Eur / NS* (0,036 EUR /slovo)
Sprostredkovanie úradných prekladov 30,00 Eur / NS* alebo strana
Tlmočenie 30,00 Eur / hodina
Sprievodcovské služby pre ruských klientov 204,00 Eur / den (8 hod)
Urgentný preklad príplatok 12,00 Eur / NS *
*1 NS = 1800 symbolov vrátane medzier. Účtuje sa za každú stranu, aj začatú.
Platba je v 100% zálohe pred začiatkom prekladu.
Faktúra za preklad sa uhrádza na bankový účet. 
Ceny sú bez DPH.
Cenník je platný od 01.01.2022.

  ZARUČENÁ KVALITA A DISKRÉTNOSŤ  

Preklady sa dodávajú v elektronickej podobe.

Komunikácia so zákazníkom prebieha prostredníctvom

e-mailu: info@vladex.sk, telefonicky : +421911648855 alebo osobne.

Neváhajte a kontaktujte nás!
Preklady a tlmočenie do ruštiny a ukrajinčiny